Deň detí 2023

Obec Bodiná : 29. máj 2023 12:24

den deti 2023


 

Deň matiek 2023

Obec Bodiná : 22. máj 2023 20:46

Ani tento rok sme nezabudli na naše mamičky a pri príležitosti ich sviatku sme pre ne pripravili oslavu. V kultúrnom programe vystúpili naše detičky, Bodiansky spevokol a troj-generácia heligónkarok z Papradna. O dobrú náladu sa na záver postarali manželia Lenka a Ľubko Kľúčikovci, s ktorými si zaspievali všetci, čo vydržali až do konca programu. Pre každú mamičku bol pripravený kvietok, malý darček, občerstvenie a dobrá nálada. Obecný úrad ďakuje mamičkám, ktoré so svojimi ratolesťami nacvičovali program a ochotne pomohli pri výzdobe a príprave sály kultúrneho domu. Taktiež vďaka patrí sponzorom – manželom Marcelke a Petrovi Ščotkovým a starostovi obce Domaniža Františkovi Matušíkovi.


 

Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 10. máj 2023 8:46

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že dňa 16.05.2023 (utorok) v čase od 07.30 hod. – 17.30 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Deň matiek

Obec Bodiná : 9. máj 2023 15:20

den matiek bodina 2023


 

Harmonogram zvozu odpadov 2023

Obec Bodiná : 3. máj 2023 12:25

Harmonogram zvozu odpadov pre rok 2023


 

Oznámenie o začatí konania

Obec Bodiná : 25. apríl 2023 8:56

Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby “Rodinný dom s č.12″


 

Obec Bodiná : 24. apríl 2023 8:09

DKP_2023


 

Cvičenie v kultúrnom dome v Bodinej

Obec Bodiná : 19. apríl 2023 16:11

EPSON MFP image


 

Zájazd do Nového Targu

Obec Bodiná : 18. apríl 2023 12:06

EPSON MFP image


 

MFZ 8.liga MUŽI

Obec Bodiná : 31. marec 2023 12:19

23,04,02


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 2022

Obec Bodiná : 29. marec 2023 15:25

EPSON MFP image


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 27. marec 2023 10:30

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 31.3.2023 (piatok) o 16,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Bodianske novinky 1/2023

Obec Bodiná : 20. marec 2023 10:34

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2023 na stiahnutie:


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 15. marec 2023 17:34

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 

23.03.2023 (štvrtok)  v čase od 07.30.hod. – 18.30 hod. a

dňa 28.03.2023 (utorok) v čase od 07.30 hod. – 19.30 hod.

bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Verejné prerokovanie

Obec Bodiná : 24. február 2023 14:20

Obec Bodiná ako obstarávatel’ strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” oznamuje, že

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočni dňa

07.03.2023 o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Bodinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” je zverejnená na: www.bodina.eu


 

Fašiangy 2023 – pochovávanie basy

Obec Bodiná : 23. február 2023 15:32


 

Fašiangy 2023

Obec Bodiná : 20. február 2023 9:01

Správa o hodnotení Zmeny a doplnky č.4 UP Bodiná

Obec Bodiná : 17. február 2023 14:23

Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Obce Bodiná”


Fašiangová zábava 2023

Obec Bodiná : 10. február 2023 13:07

Fašiangy 2023


 

Výkup papiera

Obec Bodiná : 10. február 2023 10:41

Dňa 15.2.2023 sa bude pred predajňou Coop Jednota v Bodinej v čase od 16.00 hod. do 16.10 hod. vykupovať papier výmenou za hygienické potreby.

letak vykup papiera 22023

 


 

« Strana 1, 2, 310, »